Pomáhame rodičom a deťom

Aktivity sa orientujú na rodiny ako celok aj na jednotlivých jej členov (rodičov a ostatných dospelých členov aj širšiu rodinu, samotné deti so znevýhodnením a súrodencov) a vychádzajú z ich (často rozličných) potrieb.