Najväčším šťastím v živote je presvedčenie, že nás ľúbia - ľúbia nás takých, akí sme

- Victor Hugo

Od roku 2007 pomáhame a poskytujeme podporu ľuďom s Downovým syndrómom a iným mentálnym alebo telesným znevýhodnením.

Výsledky, na ktoré sme hrdí

Divadlo Dúhadlo

Zážitkovou formou dramatickej výchovy a dramatoterapie už od roku 2006 budujeme a rozvíjame životné zručnosti detí a mladých ľudí s Downovým syndrómom a iným intelektuálnym či vývinovým problémom. Zároveň sme otvorení aj pre ich súrodencov a kamarátov.

Pomoc rodičom a deťom

Vďaka partnerom a finančnej podpore verejnosti spolu s dobrovoľníkmi organizujeme víkendové pobyty pre rodiny aj pre skupiny detí, voľnočasové umelecké a športové aktivity, realizujeme tvorivé integrované dielne, zabezpečujeme kurzy a odborné prednášky či účasť na konferenciách a seminároch.

Film Niečo naviac

Azda najväčšou výzvou je pre nás naučiť spoločnosť, že ľudia s Downovým syndrómom dokážu viesť kvalitný život. Aj preto vznikol dokumentárny film Niečo naviac, ktorý vykresľuje osobný príbeh našej Dorotky a jej rodiny.

Ak ste vysokoškolák so zameraním na špeciálnu či liečebnú pedagogiku alebo na sociálnu prácu (tento typ školy nie je podmienkou), dospelý stredoškolák, mama či otec alebo starý rodič v domácnosti a práca s mentálne znevýhodnenými ľuďmi je vám blízka, neváhajte nás osloviť.

Podporte našu činnosť

Naše aktivity sa nezaobídu bez výdavkov, preto si vážime každý jednorazový či pravidelný dar. Vďaka nim môžeme ľuďom s Downovým syndrómom či s iným znevýhodnením poskytnúť kvalitnejšiu pomoc a podporu.

Budete presmerovaný/-á na darovaciu platobnú bránu darujme.sk

Tejto organizácii venujeme svoj čas. Bez ďalších výdavkov by však nemohla fungovať, preto si vážime 2 % od každého z vás.