Darujte 2 %

Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať príspevok vo forme 2 % zo svojich odvedených daní na dobrú a zmysluplnú vec. Pre vás nebude táto suma znamenať žiaden výdavok navyše a nám významne pomôže.

Fyzická osoba/zamestnanec
Fyzická osoba/živnostník
Právnická osoba
AKO MÔŽETE EŠTE POMÔCŤ NÁŠMU OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU?