Zapojte sa ako dobrovoľník

Ak ste vysokoškolák so zameraním na špeciálnu či liečebnú pedagogiku alebo sociálnu prácu (tento typ školy nie je podmienkou), dospelý stredoškolák, mama či otec alebo starý rodič v domácnosti a práca s mentálne znevýhodnenými ľuďmi vám je blízka, neváhajte nás osloviť.