Partneri

Ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí finančne podporili naše združenie prostredníctvom svojich nadácií, darovali nám 2 % zo svojich daní či poskytli vlastné priestory na realizáciu našich aktivít.

Sme vďační najskvelejším dobrovoľníkom, ktorí venovali a stále venujú svoj čas, vedomosti, nadšenie a hlavne lásku našim deťom a ich rodinám a bez ktorých by sa mnohé z našich aktivít nedali uskutočniť.

Ak by ste aj vy radi s nami spolupracovali, kontaktujte nás.