Úvod

Milí priatelia,
máme za sebou ďalší školský rok, plný aktivít pre deti aj pre naše rodiny, aktivít, ktoré  vykreslili naše deti v krásnych farbách. Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí pri vymýšľaní, organizovaní  a uskutočňovaní týchto aktivít priložili “ruku k dielu”. Dovoľte mi popriať deťom príjemné a veselé prázdniny podľa ich gusta, rodičom veľa pohody a oddychu a  prázdninovým aktivitám veľa zdaru. Uvidíme sa opäť v septembri. Bližšie informácie nájdete koncom augusta v našom kalendári.
Teta Máša


Hit Counter provided by orange county divorce attorney